قال الامام الصادق (ع): تعلموا العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه
مفعول مطلق

مصدري است منصوب از جنس فعل كه براي بيان تأكيد يا نوع وقوع فعل به كار برده مي شود و به دو دسته تقسيم مي شود: 1)مفعول مطلق تأكيدي ۲ ) مفعول مطلق نوعی (بیانی )

۱ ) مفعول مطلق تاکیدی

مصدري است منصوب از جنس فعل كه بدون صفت با مضاف اليه به كار برده مي شود و  براي تأكيد بر وقوع فعل به كار مي رود.

1)سَلَّموا تَسليماً .

 ۲ )اُذكُرُ الله ذكراً

مفعول مطلق  تأكيدي

نكته:بايد توجه داشت مفعول مطلق تأكيدي درجمله براي ترجمه آن بايد از كلمات تأكيدي فارسي (واقعاً، حتماً، بدون شك...) استفاده مي كنيم .

1)حتماً درود بفرستيد. 2)خداوند را حتماً ياد كنيد.

2)مفعول مطلق نوعي (بياني)

مصدري است منصوب از جنس فعل كه براي بيان چگونگي وقوع فعل به كار برده مي شود و همواره با صفت يا مضاف اليه همراه است. مانند:

1)اُذْكُروالله ذكراً كثيراً (ذكراً=مفعول مطلق نوعي،كثيراً=صفت)

تذكر:در ترجمه مفعول مطلق نوعي در صورتي كه با صفت همراه باشد فقط صفت ترجمه مي شود يعني بصورت (خيلي،زياد، و...)استفاده مي كنيم ودر صورتي كه با مضاف اليه همراه باشد از كلمات (مثل،مانندو...)استفاده مي كنيم.

1)خدا را خيلي ياد كنيد.

نكته:گاهي مفعول مطلق بصورت مصدري منصوب بدون فعل بكار برده مي شود ولي بصورت فعل ترجمه مي شود.

(شكراً،عفواً،طاعتهً،سمعاً،أيضاً،حتماً،حقاً،اَ،سبحان الله،حمداً)

نكته:گاهي مفعول مطلق نوعي از جمله حذف مي شود و صفت به جاي آن قرار مي گيرد كه آن صورت به صفت نائب مفعول مطلق گفته مي شود و هميشه نكره و منصوب مي باشند.

اُذكروُا الله ذكراً كثيراً= اُذكرُوا الله كثيراً

نائب مفعول مطلق نوعي و منصوب

مفعول فيه :(ظرف زمان و مكان)

اسمي است  منصوب كه زمان يا وقوع فعل را در جمله مشخص مي كند و معمولاً با معني فی(در) همراه است .

ظرف زمان:عِنْدَ، قبلَ، بَعْدَ، الآنَ، اِذا، حِينَ، متي،  الليل، النهار،...

ظرف مكان:خَلْفَ، أمامَ، فَرْقَ، بَيْنَ، وَسَط، جنب، هُنا، هُناكَ،...

مثال:

وَجَدْتُ كتابي هُناكَ          هناک :مفعول فيه ظرف مكان

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 23:8  توسط sedaghatmehr  |